Over de VNTS

De VNTS is een vereniging voor Nederlanders die een warme band hebben met Tsjechië en/of Slowakije en voor Tsjechen en/of Slowaken die in Nederland wonen. De vereniging is opgericht in 1984.
Nu de grenzen open zijn blijkt dat er veel gereisd wordt binnen Europa. Vanuit Nederland is er veel belangstelling voor Tsjechië en Slowakije en vanuit die landen komen weer veel mensen naar Nederland. Het gaat hier niet alleen om korte of lange vakanties, maar vaak ook om zakelijke en/of privé belangen. De VNTS wil een klankbord zijn en haar leden van zoveel mogelijk informatie voorzien.

Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit Nederlanders die op de één of andere manier zijn betrokken bij Tsjechië en/of Slowakije. Dit kan zijn door familiebanden, vrienden of zakelijke relaties, maar ook mensen die contacten onderhouden op het gebied van sport, cultuur, onderwijs of wetenschap of via de stedenbanden. Daarnaast is er een grote groep huizenbezitters en mensen die graag op vakantie gaan naar Tsjechië en/of Slowakije en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis en/of cultuur van beide landen.

De VNTS organiseert jaarlijks een aantal bijeenkomsten om haar leden met elkaar in contact te brengen. Dit betreft o.a. de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de jaarlijkse ledenvergadering in het voorjaar en aansluiting bij regionaal georganiseerde evenementen door anderen op het gebied van Tsjechië en/of Slowakije.

Het verenigingsblad AHOJ! verschijnt 10 keer per jaar. Deze nieuwsbrief informeert over ontwikkelingen en activiteiten in beide landen. In Nederland te houden activiteiten die te maken hebben met Tsjechië en/of Slowakije, zoals concerten en exposities, worden ook opgenomen. Er is een rubriek met nieuws over pas verschenen boeken en muziek en nieuws van de stedenbanden.

Logo VNTS